فرم پیشنهاد مالکین محترم و سپردن ملک جهت مشارکت در ساخت
 
* نام :   * نام خانوادگی :  
* ایمیل :        
* تلفن :   * شهر :  
* منطقه :   * خیابان :  
* کوچه :   * پلاک :  
کد پستی :   وضعیت پهنه :  
وضعیت سند :   نوع ملک :  
کاربری :   نوع اسکلت :  
موقعیت ملک :        
* متراژ زمین :   بر زمین :  
تعداد طبقه موجود :   تعداد کل واحد موجود :  
متراژ زیر بنا موجود :   تعداد پارکینگ :  
تعداد انشعاب برق :   تعداد انشعاب آب :  
تعداد انشعاب گاز :   سیستم سرمایش/گرمایش :  
سن بنا :        
متراژ زمین ایده آل برای مشارکت :   حدود کل مبلغ بلاعوض در نظر گرفته شده :  
توضیحات :